Aansprakelijkheidverzekering

Er zijn veel vervelende gebeurtenissen waarvoor u aansprakelijk gesteld kunt worden. Dit betreffen niet alleen “ongelukjes” van uzelf, maar bijvoorbeeld ook die van uw kinderen. Voor dergelijke situaties is het zéér raadzaam om een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) te hebben.

Voordelen

Bij de AVP zijn bijna alle gevallen van materiële schade en letselschade aan derden waarvoor u aansprakelijk bent, gedekt. Bovendien biedt deze verzekering in een aantal situaties ook dekking zonder dat er sprake is van aansprakelijkheid en is deze afgestemd op uw gezinssituatie (alleenstaand/samenwonend/kinderen). Met de AVP krijgt u bijstand bij het verweer en een vergoeding van de proceskosten bij een onterechte aansprakelijkstelling.

Dekking

De AVP dekt de meest voorkomende gevallen van aansprakelijkheid die ontstaan doordat u per ongeluk schade aan de eigendommen van een ander toebrengt. Daarnaast dekt de AVP ook de financiële gevolgen van letsel aan een ander. Ook schadegevallen waarvoor u als eigenaar van een huis aansprakelijk bent, zijn verzekerd. In een aantal situaties biedt de AVP zelfs dekking zonder dat er aansprakelijkheid is. U heeft dan ook dekking in situaties waarbij u zich mogelijk wel schuldig voelt, maar waarbij u volgens de wet niet aansprakelijk bent. In dit geval is de uitkering wel gemaximeerd tot een bedrag van €12.500. Dit doet zich voor bij:

  • Schade die door u veroorzaakt wordt tijdens een vriendendienst (verhuizing, enz.);
  • Schade aan anderen dan medespelers of sporters tijdens sportwedstrijden of spelsituaties;
  • Schade door kinderen die jonger zijn dan 14 jaar op een logeeradres;
  • Schade aan anderen in verband met het verzorgen van en/of toezicht houden op uw huisdier.

Bepaal zelf het te verzekeren bedrag

U bepaalt zelf hoe hoog het te verzekeren bedrag is. U kunt hiervoor kiezen uit de verzekerde bedragen van €500.000 tot en met €2.500.000.

Uitzonderingen

  • Schades aan eigendommen van een ander die u onrechtmatig of vanwege uw beroep in uw bezit heeft, vallen niet onder de dekking van de AVP;
  • Brengt u een ander schade toe met een motorrijtuig of een vaartuig, dan bestaat hiervoor geen dekking op uw AVP.


Meer weten

Snel en makkelijk geregeld. Bel of mail ons voor een offerte voor een AVP verzekering (WA-verzekering)

Direct aanvragen