Kostbaarhedenverzekering

Schade door brand en diefstal aan kostbaarheden zijn wel gedekt op een inboedelverzekering, zij het gemaximeerd. Tevens biedt een inboedelverzekering geen dekking wanneer de verzekerde bijvoorbeeld een dure vaas laat vallen of wanneer er sprake is van diefstal zonder braaksporen. Om deze redenen kan een aanvullende kostbaarhedenverzekering handig zijn.

Wat zijn kostbaarheden?

  • Audiovisuele apparatuur;
  • Computers, foto- en filmapparatuur plus randapparatuur en hulpmiddelen;
  • Optische instrumenten;
  • Lijfsieraden (sieraden die gemaakt zijn om op of aan het lichaam te dragen en waarin metalen, gesteentes en/of parels verwerkt zijn);
  • Bont;
  • Muziekinstrumenten;
  • Schilderijen en kunstvoorwerpen;
  • Antiek.

Dekking

De kostbaarhedenverzekering kent, zoals gezegd, een zeer ruime dekking. Alle schade aan de verzekerde zaken is gedekt, tenzij uitgesloten. Het aantal uitsluitingen is beperkt. De bekende catastrofe uitsluitingen zijn opgenomen, zoals atoomkernreacties en oorlogsrisico’s (molest). Ook zijn bijvoorbeeld eigen gebrek en slijtage niet gedekt. Verder is doorgaans beschadiging van uitsluitend kleine onderdelen (zoals glas en veren van uurwerken) uitgesloten. Doorgaans is ook schade als gevolg van reparatie of bewerking van de kostbare zaak uitgesloten van dekking.

Hoe wordt het verzekerde bedrag vastgesteld?

Het verzekerde bedrag van de kostbaarhedenverzekering wordt bij nieuwe kostbaarheden gebaseerd op de aankoopwaarde. Oudere voorwerpen moeten getaxeerd worden om het verzekerde bedrag te bepalen. De premie voor een kostbaarhedenverzekering is, per €1.000 verzekerde som, aanmerkelijk hoger dan die van de inboedelverzekering. Wel maakt het voor de premie enig verschil welke zaken verzekerd worden. Voor een collectie schilderijen geldt een andere premie dan bijvoorbeeld voor sieraden.

Meer weten

Kostbaarhedenverzekering

Snel en makkelijk geregeld. Bel of mail voor een offerte 

Direct aanvragen