Rechtsbijstandverzekering

Er zijn talloze situaties denkbaar waarin onenigheid tussen mensen kan ontstaan over welke partij in zijn recht staat. In een dergelijke situatie raakt bijna iedereen wel eens verzeild en dan is juridisch advies of hulp bij het aanspannen van een rechtszaak voor de meeste mensen zeer wenselijk. Er wordt dan dus vaak door één of meerdere partijen rechtshulp (ook wel rechtsbijstand) ingeschakeld.

De verleners van deze rechtshulp brengen in de meeste gevallen kosten in rekening. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het honorarium van advocaten, proceskosten en kosten van getuige-deskundigen. Overigens is verweer tegen een onterechte aansprakelijkstelling gedekt op een aansprakelijkheidsverzekering en niet op een rechtsbijstandverzekering. Voor een rechtsbijstandverzekering kunt u uit de volgende rubrieken kiezen:

Rubrieken

Module A (Verkeer)
U en uw gezinsleden zijn over de hele wereld verzekerd van rechtshulp voor geschillen die voortkomen uit uw deelname aan het verkeer. Dit kan per auto zijn, maar bijvoorbeeld ook op de fiets of lopend.

Module B (Consument & Wonen)
U bent binnen de Europese Unie verzekerd van rechtshulp voor uiteenlopende consumentenzaken. Online aankopen of problemen met uw leverancier van energie, telefoon of internet. Het verhalen van schade die door een ander is toegebracht of een conflict omtrent uw woning.

Module C (Inkomen)
Een gedwongen ontslag komt bijna altijd onverwacht. Maar ook wanneer u aanspraak heeft op een pensioen of uitkering, kunt u in conflict komen met de uitvoeringsinstelling over de vaststelling/hoogte van uw uitkering.

Module D (Fiscaal & vermogen)

Deze module biedt dekking voor geschillen met de belastinginspecteur over inkomsten- of vermogensbelasting, conflicten over successierecht of onroerendzaakbelasting. Zo ook geschillen over de aan- en verkoop van opties, obligaties en aandelen in Nederland. Conflicten rond aankoop van een tweede woning in de gehele Europese Unie. 

Meer weten

Rechtsbijstandverzekering

Snel en gemakelijk geregeld. Bel of mail ons voor een offerte  

Direct aanvragen