Inboedelverzekering

De inboedelverzekering dekt schade aan roerende zaken als gevolg van brand, ontploffing, waterschade en diefstal van geld en effecten. Met roerende zaken worden alle losse zaken binnenshuis bedoeld, zoals meubels, serviezen, schilderijen, zonweringen, etc.

Uitsluitingen

Motorrijtuigen (met uitzondering van brommers), vaartuigen (met uitzondering van rubberboten en dergelijke) en dieren (met uitzondering van huisdieren) vallen niet onder de dekking van de inboedelverzekering.

Vaststellen van de waarde

Bij het bepalen van de waarde van de inboedel kan de zogeheten inboedelwaardemeter gebruikt worden. Op basis van een beperkt aantal vragen wordt de waarde van de inboedel vastgesteld. Het is immers onmogelijk om van ieder voorwerp in uw huis de waarde te bepalen. Er wordt uitgegaan van de nieuwwaarde of de dagwaarde.

Vele mogelijkheden

De inboedelverzekering is er in diverse varianten, afhankelijk van uw wensen en persoonlijke situatie. Het gaat te ver om al deze verschillende dekkingen hier uit te splitsen, echter wij zijn graag bereid dit met u in een persoonlijk gesprek te bespreken.

Meer weten

Inboedelverzekering

Snel en gemakkelijk geregeld. Bel of mail ons voor offerte

Direct aanvragen